Selskabsinformation

Kontaktoplysninger

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1, 1.sal

9000 Aalborg

CVR nr. 2729 9334

Telefon: 98 13 09 00

Internet: www.dani-invest.dk

info @ dani-invest.dk

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand Eugene Crean
Bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Jensen
Bestyrelsesmedlem Supattra Jensen

Direktionen

Direktør, cand. jur., cand.merc.aud. Jens Jørgen Jensen

Selskabets vedtægter

Selskabets vedtægter kan downloades som PDF fil ved at klikke på linket nedenfor. Læsning af filen kræver, at Adobe Reader er installeret på din computer. Skulle du ikke allerede have dette program, så kan programmet downloades gratis på www.adobe.dk

Klik her for at læse selskabets vedtægter

Aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgør kr. 12.067.500, og det samlede antal udstedte aktier udgør 120.675 stk. og er fordelt på 9.120 A-aktier og 111.555 B-aktier.

Alle aktier har en fast nominel størrelse på kr. 100 pr. aktie.

Egenkapital

Selskabets egenkapital udgjorde pr. 31.12.2020 kr. 83,9 mio.kr. i henhold til selskabets Årsrapport for 2020.

Udbyttepolitik

Selskabets politik er, at der ikke foretages udlodninger af udbytte af selskabets resultat, idet hele årets overskud henlægges til egenkapitalen under frie reserver. Udbyttepolitikken er til enhver tid underlagt generalforsamlingens valg, og kan derfor ændres, når generalforsamlingen finder det hensigtsmæssigt.

Udbyttepolikken er en afsplejling af, at aktier i selskabet primært anbefales til pensionsopsparing og anden langsigtet opsparing, hvor formålet er, at aktierne skal stige i værdi over investeringsperidoen.
Kapitalforvalter

Selskabet har udpeget Bilcom A/S som forvalter efter FAIF-reglerne.
Bilcom A/S er registeret hos Finanstilsynet som Forvalter af Alternative Investeringsfonde, jfr. Lov nr. 598 af 12/06/2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Bilcom A/S er således ansvarlig for selskabets administration og porteføljeforvaltning.

Regnskabsår og Årsrapport

Selskabets regnskabsår løber fra 01. januar til 31. december.

Selskabets seneste årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside og kan downloades her som PDF fil. Læsning af filen kræver, at Adobe Reader er installeret på din computer. Skulle du ikke allerede have dette program, så kan programmet downloades gratis på www.adobe.dk

Klik her for at hente Årsrapport 2020 for Dani Invest A/S


Koncernforhold

Selskabet indgår ikke i nogen koncernforhold, og har ikke egne datterselskaber.


Køb og salg af aktier i Dani Invest A/S

Aktier i Dani Invest A/S er fra den 15. marts 2013 og indtil 15. november 2018 handles gennem OTC-listen, som blev drevet af Københavns Andelskasse.

Københavns Andelskasse lukkede OTC-listen den 15. november 2018, og siden har selskabets aktier ikke kunnet handles via denne platform eller på andre markedspladser.

Under fanen "Aktiehandel / skat" kan der læses nærmere om aktiehandel.


Aktionærers registrering i Aktiebogen

Selskabets aktier skal være noteret på navn og aktionærerne skal være registreret i aktiebogen. Aktiebogen føres af selskabet selv.

Notering af overdragelse af B-aktier sker ved indsendelse af "Anmodning om registrering af overdragelse af B-aktier i Dani Invest A/S" til selskabet.

På blankettens side 3 er der vejledning i udfyldning af blanketten.

Klik her for at hente blanketten som PDF fil (B-aktier)

 

Ved opdeling af aktier, som har været i sameje mellem 2 personer (fx. ved skilsmisse/samlivsophævelse) anvendes "Anmodning om opdeling ved sameje af B-aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente blanketten som PDF fil (B-aktier)

 

Blanketter til brug for A-aktier kan fåes ved henvendelse til selskabet.

 

 

 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
9000 Aalborg

CVR nr. 2729 9334

Telefon: 98 13 09 00

www.dani-invest.dk

info @ dani-invest.dk

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon 98 13 09 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.