Selskabsinformation

Kontaktoplysninger

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1, 1.sal

9000 Aalborg

CVR nr. 2729 9334

Telefon: 98 13 09 00

Internet: www.dani-invest.dk

info@dani-invest.dk

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand Eugene Crean
Bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Jensen
Bestyrelsesmedlem Supattra Jensen

Klik her for at læse mere om bestyrelsen

Direktionen

Direktør, cand. jur., cand.merc.aud. Jens Jørgen Jensen

Klik her for at læse mere om direktionen

Selskabets vedtægter

Selskabets vedtægter kan downloades som PDF fil ved at klikke på linket nedenfor. Læsning af filen kræver, at Adobe Reader er installeret på din computer. Skulle du ikke allerede have dette program, så kan programmet downloades gratis på www.adobe.dk

Klik her for at læse selskabets vedtægter

Aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgør kr. 4.022.500, og det samlede antal udstedte aktier udgør 40.225 stk. og er fordelt på 3.040 A-aktier og 37.185 B-aktier.

Alle aktier har en fast nominel værdi på kr. 100 pr. aktie.

Egenkapital

Selskabets egenkapital udgjorde pr. 31.12.2018 kr. 69,9 mio.kr. i henhold til selskabets Årsrapport for 2018.

Udbyttepolitik

Selskabets politik er, at der ikke foretages udlodninger af udbytte af selskabets resultat, idet hele årets overskud henlægges til egenkapitalen under frie reserver. Udbyttepolitikken er til enhver tid underlagt generalforsamlingens valg, og kan derfor ændres, når generalforsamlingen finder det hensigtsmæssigt.

Udbyttepolikken er en afsplejling af, at aktier i selskabet primært anbefales til pensionsopsparing og anden langsigtet opsparing, hvor formålet er, at aktierne skal stige i værdi over investeringsperidoen.
Kapitalforvalter

Selskabet har udpeget DEP Invest A/S som forvalter efter FAIF-reglerne.

Selskabets daglige administration og porteføljeforvaltning varetages således at DEP Invest A/S, som er registeret hos Finanstilsynet som Forvalter af Alternative Investeringsfonde, jfr. Lov nr. 598 af 12/06/2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.


Regnskabsår og Årsrapport

Selskabets regnskabsår løber fra 01. januar til 31. december.

Selskabets seneste årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside og kan downloades her som PDF fil. Læsning af filen kræver, at Adobe Reader er installeret på din computer. Skulle du ikke allerede have dette program, så kan programmet downloades gratis på www.adobe.dk

Klik her for at hente Årsrapport 2018 for Dani Invest A/S


Koncernforhold

Selskabet indgår ikke i nogen koncernforhold, og har ikke egne datterselskaber.


Køb og salg af aktier i Dani Invest A/S

Aktier i Dani Invest A/S er fra den 15. marts 2013 noteres til handel på OTC-listen. Det betyder, at køb og salg af aktier i Dani Invest A/S kan ske via OTC-listen.

Handlen foregår ved, at købs- og salgsinteressen i Dani Invest aktierne vil blive matchet via OTC-listen.

Under fanen "Aktiehandel / skat" på denne hjemmeside finder De mere information om den praktiske fremgangsmåde ved køb og salg.

Aktionærers registrering i Aktiebogen

Selskabets aktier skal være noteret på navn og aktionærerne skal være registreret i aktiebogen. Aktiebogen føres af selskabet selv.

Notering af overdragelse af aktier sker ved indsendelse af "Anmodning om registrering af overdragelse af B-aktier i Dani Invest A/S" til selskabet.

På blankettens side 3 er der vejledning i udfyldning af blanketten.

Klik her for at hente blanketten som PDF fil (B-aktier)

 

Ved opdeling af aktier, som har været i sameje mellem 2 personer (fx. ved skilsmisse/samlivsophævelse) anvendes "Anmodning om opdeling ved sameje af B-aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente blanketten som PDF fil (B-aktier)

 

Forholdet til formidlere og rådgivere

Ledelsen i Dani Invest A/S søger at udbrede kendskabet til investering i selskabet via kontakt til formue-, pensions- og økonomirådgivere, samt advokater og revisorer.

Selskabet stiller tillige prospektmateriale til rådighed for sådanne rådgivere, ligesom ledelsen tilbyder orienterende foredrag om selskabet til rådgivernes medarbejdere, hvor Dani Invest A/S præsenteres som en attraktiv mulighed for kunder med investerings- og opsparingsbehov.

Dani Invest A/S tilbyder ikke provisioner eller anden honorering til rådgivere eller andre i forbindelse med den enkelte investors køb af aktier i selskabet.

Herudover vil selskabet kunne indgå aftale med reklamebureauer og lign. om udarbejdelse af kampagner og markedsføringsmateriale.

 

 

 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
9000 Aalborg

CVR nr. 2729 9334

Telefon: 98 13 09 00

www.dani-invest.dk

info @ dani-invest.dk

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon 98 13 09 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.