Ledelse og historie

Dani Invest A/S blev stiftet i august 2003 af selskabets direktør Jens Jørgen Jensen, og selskabet var ved stiftelsen primært tiltænkt at være et investeringsselskab, hvor kun Jens Jørgen Jensen og dennes nærmeste familie skulle være investorer.

Direktør Jens Jørgen Jensen er bankuddannet og har efterfølgende afsluttet kandidateksamen i revision (cand.merc.aud.) og kandidateksamen som jurist (cand.jur.), ligesom han har betydelig erfaring med virksomhedsrådgivning, investering i fast ejendom og ejendomsadministration.


Jens Jørgen Jensen har gennem årene etableret en række ejendomsinteressentskaber sammen med andre investorer. Fælles for projekterne er, at direktør Jens Jørgen Jensen selv har deltaget som medejer i ejendommene, mens de øvrige deltagere enten er fra hans eget netværk eller henvist fra revisorer, advokater eller andre økonomiske rådgivere.

På grund af stor interesse for investeringsmuligheder i selskabsform, hvor der ikke var personlig hæftelse forbundet med investeringen, blev selskabsdeltagerkredsen imidlertid allerede i år 2005 udvidet med investorer uden for familien. Samtidig blev visionen og strategien tilpasset de nye rammer for selskabet, som en investeringsvirksomhed med en bredere investorkreds. Direktør Jens Jørgen Jensen og dennes familie er i dag stadig blandt de største aktionærer i selskabet.

Gennem ledelsens besiddelse af aktier i selskabet, sikres at ledelsen har sammenfaldende interesser med investorerne, nemlig at skabe det bedst mulige afkast samtidig med, at der er fokus på at begrænse risikoen.

Selskabet er over årene vokset gennem kapitaludvidelser og henlæggelse af overskud, og der er kommet nye investorer til.
Selskabets ledelse

Jens Jørgen Jensen

Direktør og bestyreslesmedlem

E-mail: jens.jensen @ dani-invest.dkEugene Crean

Bestyrlsesformand

E-mail: eugene.crean @ dani-invest.dkSupattra Jensen

Bestyrlsesmedlem

E-mail: supattra.jensen @ dani-invest.dk 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
9000 Aalborg

CVR nr. 2729 9334

Telefon: 98 13 09 00

www.dani-invest.dk

info @ dani-invest.dk

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon 98 13 09 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.