Vision og investeringer

Vision med fokus på afkast og omkostninger

Dani Invest A/S´s vision er at skabe værdier til sine aktionærer gennem investeringsvirksomhed i aktier, obligationer, fordringer og udlån, ejendomme og valuta samt anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter. Selskabets investeringer er fokuseret på erhvervs- og ejendomsudlån samt aktieinvestering med relationer til ejendomssektoren.

Selskabet skal som respekteret samarbejdspartner være kendt for at overholde indgående forpligtiger til tiden og for sin omhu for detaljer. Dani Invest A/S er initiativtagende og opsøgende i relation til dets samarbejdspartnere og investorer.

Selskabet investerer med fokus på share-holder-value og en stabil langsigtet værditilvækst. Selskabets investorer skal have et afkast, som gør det naturligt for dem at anbefale samme opsparingsform til andre.


Afkast og Investeringsstrategi

Selskabets investeringsstrategi er baseret på investering i værdipapirer og finansiering af ejendomsinvesteringer, hvor Dani Invest A/S yder efterfinansieringen efter realkreditlånene.

Selskabets finansieringsaktiviteter er rettet mod finansiering af ejendomsprojekter, som typisk administreres af regnskabs- og administrationsselskabet Aalborg Regnskabskontor, som tilhører selskabets direktør Jens Jørgen Jensen. Herigennem har selskabets direktør en nær og tæt indsigt i økonomien i de finansierede projekter.

Aktieinvesteringer baseres på udvælgelse efter fundmanetalanalyse, hvor der investeres i aktier, som vurderes lavt prisfast i forhold tl det forventede fremtidige cash-flow. Ved udvælgelsen foretrækkes aktier med eksponering i ejendomsmarkedet via finansiering eller besiddelse af fast ejendom

Selskabet har en forsigtig investeringsstrategi, hvor der kun i begrænset omfang anvendes fremmedkapital til finansiering af investeringer.

Ingen hæftelse for gæld !

Investorerne i Dani Invest A/S hæfter ikke for gæld optaget af selskabet i forbindelse med investeringerne. Dette følger direkte af selskabslovgivningen.

Det er alene Dani Invest A/S, som hæfter for gælden. Til sikkerhed for tilbagebetaling af lån kræver kreditgiverne til gengæld pant i aktiverne, således at investeringerne ikke kan afhændes, uden at gælden bliver indfriet.

Selskabets investorer kan således sove trygt om natten uden bekymringer om gældsforpligtigelser. Ligeledes kan man som investor aldrig kan blive pålagt at foretage yderligere indskud til selskabet. Disse regler er direkte bestemt i selskabslovningen for aktieselskaber for at beskytte investorerne.

Selskabets virksomhed er underlagt svingninger i samfundsøkonomien og de aktiviteter, som der investeres i. Derfor kan selskabets resultater også komme til at afvige i såvel opadgående som nedadgående retning i de enkelte år såvel som for den samlede budgetperiode.

Vækst gennem kapitaludvidelser og henlæggelse af overskud

Selskabet er siden stiftelsen i 2003 gennem årene vokset gennem henlæggelse af overskud og kapitaludvidelser. Dani Invest A/S havde pr. 31. december 2020 en balancesum på 89,8 millioner kroner og egenkapitalen udgjorde pr. 31.december 2020 et beløb på 83,9 millioner kroner.

Selskabet har en bredere investorkreds og byder gerne nye investorer velkomne som aktionærer.

Download seneste regnskab: Årsrapport 2020 som PDF fil

Fordele ved investering gennem Dani Invest A/S

a) Investering med fokus på langsigtet afkast ved investering i ejendomssektoren, værdipapirer, fordringer og projektfinansiering i henhold til selskabets investeringsstrategi.
b) Aktionærerne hæfter ikke for selskabets forpligtigelser.
c) Alle aktionærer opnår samme forrentning af indskudt kapital – uanset størrelse af kapitalindskud.
d) Mindre investorer opnår adgang til investeringsmuligheder, som ellers er forbeholdt kapitalstærke investorer.
e) Lave administrationsomkostninger.

 

Ønsker du at høre mere om Dani Invest A/S og mulighederne for at deltage som aktionær,
så kontakt os pr. e-mail: info @ dani-invest.dk eller på telefon 98 13 09 00.

 

 

 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
9000 Aalborg

CVR nr. 2729 9334

Telefon: 98 13 09 00

www.dani-invest.dk

info @ dani-invest.dk

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon 98 13 09 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.